QT 모임
   
     QT 모임이란?

    

     QT

      매일 말씀을 읽으며 하나님과 보내는 시간​

    QT 모임

      모여서 서로 생각을 공유하고 삶을 나누며 함께 믿음을 성장시켜 나갑니다.

      보이시에 있는 모든 청년들을 하나님께로 초대하는 것이 우리의 사명입니다!

     일시

      매주 월요일 오후 3:30

      BSU - Student Union Building

      1st Floor near Subway

     Contact

      이    은 자매 (202 569 4756)

      

1524 South Longmont Avenue Boise, ID 83706 | TEL : 208.422.7218 | E-MAIL : idvc00@gmail.com

ALL CONTENTS COPYRIGHT @2017 by 아이다호비젼침례교회 IDAHO VISION BAPTIST CHURCH