COVID-19 인하여

주일예배는 가정에서 드립니다​

이번 주의 성경 말씀

"하나님을 가까이하라 그리하면 너희를 가까이하시리라 죄인들아
 손을 깨끗이 하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라"(약4:8)

"Come near to God and he will come near to you.

 Wash your hands, you sinners, and purify your hearts,

 you double-minded."(James4:8)                                                                                                                                               

주일예배              

새벽기도          

수요기도회          

어린이           

YOUTH         

​예배안내

  주   일                  오전 11시      

  화-금(오전5:30),   토(오전7시)   

  수요일                  오후 7시     

  주   일                  오전 11시   

  주   일                  오전 11시

USEFUL SITES

1524 South Longmont Avenue Boise, ID 83706 | TEL : 208.422.7218 | E-MAIL : idvc00@gmail.com

ALL CONTENTS COPYRIGHT @2017 by 아이다호비젼침례교회 IDAHO VISION BAPTIST CHURCH